4,5 tuny odborných znalostí TRAMAG pro pokročilou technologii pohonů

Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole

Neustále se zvyšující úroveň automatizace a digitalizace v technologii strojů a zařízení ve světových průmyslových továrnách vyžaduje, aby přední poskytovatelé technologií v technologii pohonů nabízeli inovativní, energeticky účinné a spolehlivé pohonné systémy, tzn. konkrétně odpovídající měniče a motory. Zvyšující se požadavky na výkon měničů a motorů nyní vyžadují, aby náš zákazník modernizoval své testovací zařízení.

Transformátor dříve používaný k napájení testovacího pole musel být také vyměněn, aby umožnil podstatně vyšší výkon pro provoz testovacího pole. Konstrukční výzvou pro TRAMAG bylo vystačit si se stávajícím instalačním prostorem i přes větší transformátor a zachovat stávající přípojná místa, tzn. umožnit výměnu transformátoru bez konstrukčních změn a bez pokládání nových kabelů!

Řešení: Všechna připojovací místa transformátoru byla umístěna přesně ve stejné poloze a měděné spoje byly tedy umístěny tak, aby všechny kabely vstupní a výstupní strany byly shora přístupné a mohly být bezpečně připojeny. Kromě toho má nový transformátor nyní pouze jeden přípojný bod pro změnu napětí na sekundární straně, která je realizována reverzibilními můstky, a představuje tak další zlepšení pro flexibilnější a efektivnější provoz v testovacím poli. Všechny výzvy pro naše zákazníky zvládnuté!

Zákazníci po celém světě již léta důvěřují kompetenci TRAMAG řešení pro použití transformátorů, tlumivek a filtrů pro nejrůznější elektrotechnické aplikace, včetně transformátorů TRAMAG pro bezpečný a spolehlivý provoz testovacích systémů pro testování měničů a motory pro pokročilé pohonné systémy.

Více o transformátorech TRAMAG

Hledáte vysoce kvalitní transformátory, tlumivky a filtry pro inovativní technologie pohonů?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní