Příklady použití pro zákaznická řešení

Realizované ákaznické projekty detailně

Na odborné znalosti našich specialistů a kvalitu našich výrobků se dnes již spoléhá řada známých firem a institucí z oblasti strojírenství, automatizace, zdravotnické techniky, pohonné techniky a zásobování energií jakož i z oblasti výzkumu a techniky.

Rádi vám zde představíme některé z našich úspěšných projektů.

Výroby vodíku
tramag transformatoren
Výroby vodíku

Elektrolýzní proces výroby vodíku rozkladem vody na molekulární složky vodík (H2) a kyslík (O) vyžaduje použití velkého množství elektrické energie. Provoz procesu elektrolýzy v rámci tzv. elektrolyzérového systému vyžaduje regulované napájení stejnosměrným proudem. Použití stejnosměrné vyhlazovací tlumivky TRAMAG zajišťuje hladký průběh proudu, tj. snížení zbytkového vlnění střídavého proudu, aby se zabránilo poškození navazujících elektrických součástí a zajistil se stabilní a bezpečný proces elektrolýzy.

Jeřábové techniky
tramag transformatoren
Jeřábové techniky

Bez masivního nasazení a nepřetržitého provozu jeřábové techniky ve světových námořních přístavech by byly logistické služby pro manipulaci s kontejnery v celosvětové nákladní dopravě nemyslitelné. Řídicí transformátory TRAMAG jsou součástí elektrického rozvaděče pro spolehlivé řízení přístavního jeřábu, které zajišťuje trvale bezpečný provoz jeřábu pro rychlou a bezproblémovou manipulaci s kontejnery. Galvanicky oddělené cívky a přetížitelnost řídicího transformátoru TRAMAG zajišťují elektricky bezpečné spínání stykačů použitých v hnacím ústrojí, a tím i spolehlivě spouštěnou brzdnou funkci při provozu jeřábu.

Systémy zásobování energií
tramag transformatoren
Systémy zásobování energií

Výstavba nových, ale i modernizace stávajících průmyslových závodů často vyžaduje investice v řádu stovek milionů eur. Pro nepřetržitý provoz těchto továren je nutná dostatečná a bezproblémová dodávka potřebného množství energie s konstantní kvalitou napětí. Nedílnou součástí aktivního filtračního systému pro trvalé udržování požadované kvality napětí je transformátor, který společnost TRAMAG speciálně navrhla pro tento účel. Tento transformátor se stupňovou regulací napětí TRAMAG zabraňuje poklesům a kolísání napětí, zajišťuje konstantní, standardní kvalitu napětí a chrání pohony pro nepřetržitý provoz.

Obnovitelné: Větrné turbíny
tramag transformatoren
Obnovitelné: Větrné turbíny

Větrné turbíny jsou vystaveny extrémnímu zatížení. Požadavky na účinnost/výtěžnost, bezpečnost, odolnost proti korozi, stabilitu a dlouhou životnost, a to i na elektrické komponenty použité v gondole, jsou odpovídajícím způsobem vysoké. V elektrickém regulačním a řídicím systému, který je zodpovědný za efektivní provoz turbíny, spolehlivě plní svou funkci speciálně vyvinutá filtrační tlumivka TRAMAG. Naše filtrační tlumivka, funkčně koncipovaná jako filtr du/dt, je navržena pro obzvláště vysoké proudé zatížení a přetížitelnost. Tlumivky, filtry a transformátory TRAMAG ve větrných turbínách pro klimaticky neutrální dodávky energie – po celém světě.

Zkušební zařízení a testovací přístroje
tramag transformatoren
Zkušební zařízení a testovací přístroje

Naše zátěžové tlumivky TRAMAG slouží jako náhrada motoru pro testování jednofázových a vícefázových komponent elektrických pohonů, a proto jsou ideální pro použití v testovacích systémech a zkušebních zařízeních pro pohonnou techniku. Používají se všude tam, kde je při testování vyžadována indukční zátěž a kde se lze obejít bez nákladného pořízení kompletního pohonu a zkušebního systému, který se skládá z motoru a případně brzdy. Na přání lze zatěžovací tlumivku navrhnout také pro různé indukčnosti v jednom výrobku s několika odbočkami, což umožňuje flexibilnější použití při testování.

Technologie bateriového úložiště a nabíjení
tramag transformatoren
Technologie bateriového úložiště a nabíjení

I krátký výpadek proudu v továrně může vést k několikahodinovému zastavení strojů v provozu, a tím k nákladným ztrátám výroby. Aby bylo možné v případě takového výpadku proudu pokračovat ve výrobě, lze k překlenutí výpadku proudu použít nouzové zdroje napájení. Akumulační tlumivky vyvinuté společností TRAMAG „vyhlazují“ proud přiváděný z výkonového modulu měniče tím, že jej dočasně uloží ve svém železném jádře, čímž chrání připojené baterie / motory před zahříváním a prodlužují tak jejich životnost.

Lodní stavitelství
tramag transformatoren
Lodní stavitelství

Pro námořní dopravu je spolehlivé napájení palubních sítí a pohonů nezbytné. Lodní generátory vyrábějí potřebnou energii, která je dodávána do palubní sítě prostřednictvím transformátorů středního napětí. Aby bylo možné připojit k síti transformátory s větším výkonem, snižují předmagnetizační transformátory TRAMAG rozběhový proud. Předmagnetizace probíhá prostřednictvím primárního napájecího napětí na sekundární straně (nízké napětí). Zákazníci po celém světě se již léta spoléhají na naše odborné znalosti v oblasti řešení transformátorů, tlumivek a filtrů pro použití ve svých námořních technologiích.

Obnovitelné: Fotovoltaická
tramag transformatoren
Obnovitelné: Fotovoltaická

Fotovoltaická technologie je bezesporu jedním z nosných pilířů energetického přechodu na využití regenerativně vyráběné elektřiny. Tato zelená elektřina, která je z ekologického hlediska vyrobená čistě, je však ve své původní kvalitě signálu nevhodná pro dodávku do sítě a vedla by k poruchám a poškozením v napájecí síti. Filtr TRAMAG-LCL (na bázi dvoupatrové tlumivky) snižuje amplitudy harmonických a zajišťuje tak přípustný a síťově kompatibilní přívod elektrické energie do napájecí sítě. Tato technologie tlumivek a filtrů TRAMAG se osvědčila v solárních systémech po celém světě.

Zdravotnická technika
tramag transformatoren
Zdravotnická technika

Málokde jsou kladeny větší požadavky na kvalitu bezpečného napájení, elektrickou bezpečnost a spolehlivou funkčnost než ve zdravotnické technice. Naše transformátory TRAMAG pro zdravotnickou techniku jsou speciálním typem oddělovacího transformátoru a splňují zvýšené požadavky evropské normy EN 60601-1 pro elektrické přístroje používané ve zdravotnictví. Společnost TRAMAG vyvíjí a vyrábí speciální transformátory pro vysoce kvalitní zdravotnické přístroje, které plně vyhovují „high-end“ požadavkům na kvalitu ve zdravotnictví, včetně počítačových tomografů (MRT) a dialyzačních přístrojů.

Pohonná a automatizační technika
tramag transformatoren
Pohonná a automatizační technika

Tlumivky a filtry TRAMAG se používají v pohonných systémech, jejichž hlavní součástí je frekvenční měnič, který řídí jeden nebo více motorů stroje nebo systému. Moderní a technologicky optimalizované pohonné systémy vyžadují tlumivky, které jsou individuálně navrženy pro příslušný frekvenční měnič a umožňují energeticky účinný provoz celého stroje nebo systému. S našimi tlumivkami TRAMAG, které byly vyvinuty speciálně pro rekuperaci energie, splňujeme všestranné speciální požadavky pro nejrůznější použití v oblasti pohonné a automatizační techniky.

Strojírenství & výroba zařízení
tramag transformatoren
Strojírenství & výroba zařízení

Transformátory TRAMAG se používají ve strojírenství a při konstrukci zařízení. Na jedné straně jsou transformátory důležitou součástí rozhraní mezi elektrickou sítí (napájecí sítí) výroby a elektrickou sítí stroje, neboť zajišťují požadovanou úroveň napětí pro elektrický provoz v závislosti na místě použití stroje. Na druhou stranu mnoho strojů vyžaduje pro speciální výrobní technologie obzvláště výkonné a na míru zhotovené transformátory. S našimi transformátory, vyvinutými také pro tento účel, navrženými pro vysoké proudy a zároveň nízké napětí, splňujeme všestranné, speciální požadavky.

Aplikace s přidanou hodnotou
tramag transformatoren
Aplikace s přidanou hodnotou

Jak je formulováno a znázorněno v poslání společnosti TRAMAG: Použití produktů u našich zákazníků je středem naší činnosti:
„Zaměřujeme se na efektivní a inovativní produktová řešení, která zaručují bezpečné napájení a stabilní kvalitu energie. Vytváříme tak přidanou hodnotu pro všechna použití našich zákazníků.“

Potřebujete poradit s vaším projektem?

Vyžádejte si nyní nabídku!

Kompetence ve vývoji a kvalita výroby

Naše odborné znalosti pro vaši bezpečnost

Bezpečnost výroby


TRAMAG klade velký důraz na elektrickou bezpečnost svých výrobků, která je zaručena přísným dodržováním všech příslušných norem.

Více o výrobě

Naše zkušenosti


Již téměř 100 let TRAMAG vyvíjí a vyrábí širokou škálu transformátorů a tlumivek pro nejrůznější použití v celém světě.

K referencím

Standardy kvality


Certifikovaný systém řízení jakosti, speciální zkušební zařízení a vyhraněné nároky na kvalitu všech zaměstnanců společnosti TRAMAG zajišťují naše vysoké standardy kvality.

Standardy kvality

Flexibilita


Poznatky získané zkušenostmi z vývoje a výroby umožňují společnosti TRAMAG pružně a individuálně reagovat na speciální požadavky zákazníků, od kusové až po sériovou výrobu.

Více o flexibilitě

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní