Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

Specializace na transformátory, tlumivky a filtry již 100 let

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

TRAMAG se vyvinul v celosvětově uznávaného specialistu na řešení pro transformátory, tlumivky a filtry a nabízí svým zákazníkům odborné znalosti 100 let v oboru transformátorů.

Jsme obzvláště hrdí na naše zaměření na obnovitelné energie a aplikace pro průmysl pohonů a automatizace. Transformátory, tlumivky a filtry jsou nejen základními součástmi elektrotechnického průmyslu, ale jsou také zásadní pro úspěch energetického přechodu a produktivitu v digitálně řízené továrně.

V nedávném rozhovoru pro časopis EASY Engineering Jan Reinecke, člen představenstva TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty TRAMAG a poskytuje aktuální a vzrušující pohledy na relevantní trendy na trhu.

1. Stručný popis společnosti TRAMAG a její činnosti:

Od roku 1923 společnost TRAMAG vyvíjí a vyrábí nízkonapěťové transformátory a tlumivky na míru pro širokou škálu průmyslových aplikací. V posledních letech se společnost TRAMAG stala na světových trzích všeobecně uznávaným, zavedeným a předním specialistou na řešení nízkonapěťových transformátorů a tlumivek, který svým zákazníkům přináší přidanou hodnotu.

Skupina TRAMAG se skládá ze dvou společností: V německém Fürthu se nachází továrna na výrobu transformátorů TRAMAG, kde je umístěno inženýrské, zakázkové a prodejní centrum, a výrobní závod pro projektovou činnost s vysoce výkonnými a technologicky složitými výrobky. Všechny ostatní výrobky, zejména sériový obchod, se vyrábějí ve společnosti BOHEMIA-Trafo, která je součástí společnosti TRAMAG v České republice.

2. Jaké jsou hlavní oblasti činnosti společnosti TRAMAG?

  • Zdravotnická technika, např. speciální transformátory v lékařských přístrojích s vícenásobným sekundárním systémem pro četná výstupní napětí.
  • napájecí systémy, např. regulační transformátory v aktivním filtračním systému, který zajišťuje stálou kvalitu napětí.
  • lodní stavitelství, např. předmagnetizační transformátory, které nabíjejí středněnapěťové transformátory pro palubní napájení.

3. Co je nového u výrobků TRAMAG?

Zaměřuje se na průmysl elektronických automobilů: v elektromobilu je instalováno velké množství elektrotechnických komponentů. Vývoj prototypů v laboratoři, ale také sériová instalace na výrobní lince, klade nové a rozšířené požadavky na zkušební technologie a zkušební systémy. Tyto komponenty elektromobilu, jako je například měnič, jsou základními součástmi zdroje energie, ale také hnacího ústrojí, a proto musí být podrobeny rozsáhlým zkouškám kvality s ohledem na funkčnost, zatížitelnost a životnost.

Základním úkolem při funkčním testování měniče je simulovat systémové komponenty zdroje energie, tj. především baterii, a spotřebiče, tj. elektromotor, jako zátěž a tuto zátěž zpřístupnit pro funkční testování měniče. V těchto automaticky ovládaných zkušebních stolicích měničů přebírají zátěžové tlumivky od společnosti TRAMAG roli náhradní zátěže motoru a pomáhají tak zajistit spolehlivý start testovaných elektromobilů, a tedy i elektromobility.

4. Jaké jsou oblasti produktů TRAMAG?

  • Transformers: Nízkonapěťové, suché, od 100VA do 1,5 MVA výkonu jádra
  • Všechny výrobky splňují elektrickou normu EN 61558 a bezpečnostní normy IEC/VDE a volitelně UL/CSA.
  • Výrobky pro použití ve zdravotnictví splňují požadavky zvláštní elektrické normy EN 60601 pro zdravotnické přístroje a zařízení nebo EN 61558-2-15 pro prostory používané pro zdravotnické účely.
  • Všechny výrobky jsou obecně určeny pro chlazení vzduchem (AN, AF), ale na požádání mohou být navrženy i pro koncepci chlazení vodou (WF).

„Neustálý technologický vývoj výrobků a systémů našich zákazníků vede pravidelně k novým a vyšším požadavkům na naše transformátory, tlumivky a filtry.“ – Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG

5. V jaké fázi se nachází trh, na kterém společnost TRAMAG v současné době působí?

Trhy s nízkonapěťovými transformátory a tlumivkami se značně liší v závislosti na odvětví a aplikaci. Například trh s menšími řídicími transformátory se v posledních deseti až patnácti letech neustále zmenšuje kvůli elektronickým náhradám. Na druhé straně trh síťových a výkonových tlumivek vzrostl v důsledku rostoucího počtu pohonných systémů řízených měniči frekvence a zvyšujících se požadavků na kvalitu elektrické energie. Dalším příkladem rychle rostoucího trhu je odvětví e-automobilů, z něhož společnost TRAMAG těží díky svému novému výrobku zátěžové tlumivky, jak je vysvětleno v bodě č. 3 výše.

6. Co nám můžete říci o trendech na trhu, které se týkají společnosti TRAMAG?

Neustálý technologický vývoj výrobků a systémů našich zákazníků vede pravidelně k novým a vyšším požadavkům na naše transformátory, tlumivky a filtry. Zvláště žádané jsou výrobky se sníženou hmotností a kompaktnějšími rozměry a speciálně vyvinuté a navržené transformátory a tlumivky pro vysoce specializované inovativní aplikace. Stále důležitější jsou také transformátory a tlumivky se sníženou hlučností. Kromě toho zaznamenáváme rostoucí poptávku po výrobcích s vyššími frekvencemi, nízkými ztrátami a transformátorech typu „plug-and-play“ s připojenými spínacími prvky, které chrání obvod, a také po transformátorech a tlumivkách se zabudovanými senzory pro tepelné monitorování. V neposlední řadě stále více zákazníků požaduje transformátory a tlumivky, které jsou dodávány již smontované v rozváděči, který si zákazník sám osadí a doplní spínači a ovládacími prvky.

Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem našich inženýrů a moderním zkušebním a kontrolním zařízením je společnost TRAMAG vždy schopna zkombinovat optimální materiál vinutí s optimálním materiálem jádra pro technicky a ekonomicky optimální a spolehlivé použití v dané aplikaci.

7. Jaké jsou nejinovativnější produkty, které TRAMAG prodává?

Inovace společnosti TRAMAG obecně sledují inovace aplikací našich zákazníků. Například moderní přístroj pro magnetickou rezonanci s vysokým rozlišením vyžaduje speciálně vyvinuté transformátory, které ve všech ohledech splňují požadavky na elektrické napájení a bezpečnost.

Zvláštní zaměření na obnovitelné zdroje energie:

Zelená elektřina z fotovoltaiky je ve své původní kvalitě signálu nevhodná pro dodávku do sítě a vedla by k poruchám a škodám v rozvodné síti. Z tohoto důvodu musí výrobci solární energie dodržovat závazné normy a předpisy, aby splňovali požadavky na kvalitu pro dodávku elektřiny do sítě.

Aby byla dodržena normovaná úroveň nízkofrekvenční kompatibility (THDi) podle těchto předpisů, snižuje filtr TRAMAG LCL – kombinace dvoupatrové tlumivky a kondenzátorů – se svým nízkofrekvenčním účinkem a indukčností připojenou před síť na straně sítě amplitudy vznikajících harmonických a zajišťuje tak přípustný a se sítí kompatibilní přívod energie do napájecí sítě.

Obzvláště kompaktní konstrukce a speciální mechanické vyztužení filtru TRAMAG LCL zajišťují také snížení emisí hluku během provozu. To je několik dobrých argumentů ve prospěch technologie tlumivek a filtrů TRAMAG, která se již osvědčila v mnoha solárních systémech instalovaných po celém světě.

8. Jaké jsou vaše předpovědi pro nadcházející měsíce?

V blízké budoucnosti očekáváme, že obchod s transformátory a tlumivkami bude i nadále růst, a to díky rostoucí poptávce ve specifických rostoucích odvětvích, jako je e-automobilový průmysl, výroba energie z obnovitelných zdrojů a pohonné systémy v důsledku výstavby nových vysoce automatizovaných a digitalizovaných továren.

Hledáte vysoce kvalitní transformátory, tlumivky a filtry?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
8. listopadu 2023

TRAMAG na SPS 2023 v Norimberku od 14. do 16. listopadu

Těšíme se na Vaši návštěvu na našem stánku 523 v hale 4. My, zaměstnanci TRAMAG ze strojírenství a prodeje, Vás tam uvítáme a jsme zvědaví, jak a s čím Vám můžeme pomoci. Na našem stánku samozřejmě opět vystavíme inovativní řešení produktů TRAMAG, která představují zajímavý průřez naší aktuální nabídkou pro relevantní aplikace v oblasti pohonů a automatizace

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní