Rovnice kvality TRAMAG: QA + QM = QMS pro spokojené zákazníky

V následujícím textu nejprve popíšeme a utřídíme nejdůležitější pojmy řízení kvality a poté představíme opatření k zajištění kvality ve výrobním procesu společnosti TRAMAG:

Zajištění kvality / Quality Assurance (QA) zahrnuje všechna organizační a technická opatření, jejichž cílem je splnit stanovené standartní, aplikační a zákaznické požadavky na kvalitu našich výrobků.

Management kvality / Quality Management (QM) je zase zodpovědný za organizování opatření k zajištění kvality (QA), která slouží ke zlepšení kvality práce, procesů a výrobků a k vytvoření důvěry v jejich dodržování. Zástupce pro řízení kvality (QMR) je přímo podřízen vedení společnosti ve své funkci poradce a koordinátora pro řízení kvality.

Výsledkem kombinace QA a QM je Systém řízení kvality / Quality Management System (QMS), který je přesně popsán a závazně definován v normě DIN EN ISO 9001:215-11 pro všechny společnosti s certifikátem ISO 9001, včetně společnosti TRAMAG. QMS je integrující součástí řízení společnosti s cílem, aby kvalita procesů, kvalita systému a kvalita produktu byly neustále kontrolovány a optimalizovány. QMS poskytuje organizaci základní metodiku, s níž společnost slaďuje svůj Proces trvalého zlepšování / Continuous Improvement Process (CIP) pro udržování kvality: Měření skutečného stavu; zavedení opatření ke zlepšení; kontrola/měření změny; dokumentace výsledku/zlepšení.

A nyní k opatřením k zajištění kvality (QA) v procesu tvorby přidané hodnoty naší výroby:

Pohled do výroby transformátorů a tlumivek předního specialisty

Zajištění kvality (QA) je ve společnosti TRAMAG nejvyšší prioritou. Nejen při samotné výrobě, ale již od příjmu materiálu až po balení a expedici finálních výrobků kontrolují naši zaměstnanci pečlivě každý proces a zajišťují tak požadovanou kvalitu TRAMAG.

Úspěšných jedenáct bodů

Během celého výrobního procesu se kontroluje přesnost, funkčnost a kvalita vinutých produktů.

1. Kontrola přijímaného materiálu
tramag transformatoren
Kontrola přijímaného materiálu

Při vstupní kontrole materiálu dodávaného našimi dodavateli zajišťujeme, aby do výrobního procesu vstupoval pouze materiál bez závad.

2. Skladování materiálu
tramag transformatoren
Skladování materiálu

Aby byl od samého počátku zachován dobrý přehled o materiálu, probíhá řádné a systémem podporované zaúčtování a naskladnění dodaných materiálů.

3. Vychystávání objednávek
tramag transformatoren
Vychystávání objednávek

Materiál se vychystává podle objednávky a předává se na pracoviště příslušného úseku výroby.

4. Výroba podle specifikací
tramag transformatoren
Výroba podle specifikací

Vinuté produkty se vyrábí podle přesně popsaných, aktuálních výrobních dokumentů a pracovních pokynů, které budou v krátké době k dispozici v digitální podobě na obrazovce na pracovišti.

5. Kontrola materiálu
tramag transformatoren
Kontrola materiálu

Před zahájením práce je materiál znovu zkontrolován pracovníkem výroby, např. se kontroluje průměr drátu a zda se jedná o správný měděný drát pro navíjení cívky.

6. Kontrola pracovníkem
tramag transformatoren
Kontrola pracovníkem

V průběhu celého výrobního procesu probíhá na základě technické dokumentace dodané k zakázce tzv. kontrola pracovníkem.

7. Průběžná kontrola
tramag transformatoren
Průběžná kontrola

Vedoucí výroby provádí průběžné namátkové kontroly na všech výrobních pracovištích, od prefabrikace, navíjení a montáže až po impregnaci. U složitých výrobků, které se vyrábějí poprvé, podporují výrobu také zaměstnanci vývojového a konstrukčního oddělení, kteří provádějí kontrolu kvality na pracovišti.

8. Dokumentace
tramag transformatoren
Dokumentace

Pro případ reklamace kvality jsou dohledatelná například čísla šarží zpracovaných izolačních fólií a lakovaných měděných drátů příslušné výrobní zakázky, protože jsou dokumentována dohledatelným způsobem.

9. Průběžná kontrola kvality
tramag transformatoren
Průběžná kontrola kvality

Pracovník výroby nebo naší zkušebny provádí podle konstrukční velikosti průběžně elektricky a mechanicky kontrolu kvality, aby se ještě před impregnací odhalily a odstranily případné vady materiálu nebo výroby.

10. 100% závěrečná kontrola kvality
tramag transformatoren
100% závěrečná kontrola kvality

Závěrečná mechanická a elektrická kontrola kvality každého vyrobeného výrobku se provádí podle příslušných specifikací zkušebního plánu a na všechny kontrolované výrobky je vystaven individuální zkušební protokol.

11. Balení/expedice
tramag transformatoren
Balení/expedice

Před zabalením našich výrobků porovnávají na základě principu čtyř očí pracovníci logistiky například typový štítek s dodacím listem, aby byly i v závěrečném kroku splněny standardy kvality společnosti TRAMAG a našich zákazníků.

Chcete se dozvědět více o našich standardech kvality?

Standardy kvality společnosti TRAMAG

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní