Rovnice kvality TRAMAG: QA + QM = QMS pro spokojené zákazníky

V následujícím textu nejprve popíšeme a utřídíme nejdůležitější pojmy řízení kvality a poté představíme opatření k zajištění kvality ve výrobním procesu společnosti TRAMAG:

Zajištění kvality / Quality Assurance (QA) zahrnuje všechna organizační a technická opatření, jejichž cílem je splnit stanovené standartní, aplikační a zákaznické požadavky na kvalitu našich výrobků.

Management kvality / Quality Management (QM) je zase zodpovědný za organizování opatření k zajištění kvality (QA), která slouží ke zlepšení kvality práce, procesů a výrobků a k vytvoření důvěry v jejich dodržování. Zástupce pro řízení kvality (QMR) je přímo podřízen vedení společnosti ve své funkci poradce a koordinátora pro řízení kvality.

Výsledkem kombinace QA a QM je Systém řízení kvality / Quality Management System (QMS), který je přesně popsán a závazně definován v normě DIN EN ISO 9001:215-11 pro všechny společnosti s certifikátem ISO 9001, včetně společnosti TRAMAG. QMS je integrující součástí řízení společnosti s cílem, aby kvalita procesů, kvalita systému a kvalita produktu byly neustále kontrolovány a optimalizovány. QMS poskytuje organizaci základní metodiku, s níž společnost slaďuje svůj Proces trvalého zlepšování / Continuous Improvement Process (CIP) pro udržování kvality: Měření skutečného stavu; zavedení opatření ke zlepšení; kontrola/měření změny; dokumentace výsledku/zlepšení.

A nyní k opatřením k zajištění kvality (QA) v procesu tvorby přidané hodnoty naší výroby:

Pohled do výroby transformátorů a tlumivek předního specialisty

Zajištění kvality (QA) je ve společnosti TRAMAG nejvyšší prioritou. Nejen při samotné výrobě, ale již od příjmu materiálu až po balení a expedici finálních výrobků kontrolují naši zaměstnanci pečlivě každý proces a zajišťují tak požadovanou kvalitu TRAMAG.

Úspěšných jedenáct bodů

Během celého výrobního procesu se kontroluje přesnost, funkčnost a kvalita vinutých produktů.

1. Kontrola přijímaného materiálu
tramag transformatoren
Kontrola přijímaného materiálu

Při vstupní kontrole materiálu dodávaného našimi dodavateli zajišťujeme, aby do výrobního procesu vstupoval pouze materiál bez závad.

2. Skladování materiálu
tramag transformatoren
Skladování materiálu

Aby byl od samého počátku zachován dobrý přehled o materiálu, probíhá řádné a systémem podporované zaúčtování a naskladnění dodaných materiálů.

3. Vychystávání objednávek
tramag transformatoren
Vychystávání objednávek

Materiál se vychystává podle objednávky a předává se na pracoviště příslušného úseku výroby.

4. Výroba podle specifikací
tramag transformatoren
Výroba podle specifikací

Vinuté produkty se vyrábí podle přesně popsaných, aktuálních výrobních dokumentů a pracovních pokynů, které budou v krátké době k dispozici v digitální podobě na obrazovce na pracovišti.

5. Kontrola materiálu
tramag transformatoren
Kontrola materiálu

Před zahájením práce je materiál znovu zkontrolován pracovníkem výroby, např. se kontroluje průměr drátu a zda se jedná o správný měděný drát pro navíjení cívky.

6. Kontrola pracovníkem
tramag transformatoren
Kontrola pracovníkem

V průběhu celého výrobního procesu probíhá na základě technické dokumentace dodané k zakázce tzv. kontrola pracovníkem.

7. Průběžná kontrola
tramag transformatoren
Průběžná kontrola

Vedoucí výroby provádí průběžné namátkové kontroly na všech výrobních pracovištích, od prefabrikace, navíjení a montáže až po impregnaci. U složitých výrobků, které se vyrábějí poprvé, podporují výrobu také zaměstnanci vývojového a konstrukčního oddělení, kteří provádějí kontrolu kvality na pracovišti.

8. Dokumentace
tramag transformatoren
Dokumentace

Pro případ reklamace kvality jsou dohledatelná například čísla šarží zpracovaných izolačních fólií a lakovaných měděných drátů příslušné výrobní zakázky, protože jsou dokumentována dohledatelným způsobem.

9. Průběžná kontrola kvality
tramag transformatoren
Průběžná kontrola kvality

Pracovník výroby nebo naší zkušebny provádí podle konstrukční velikosti průběžně elektricky a mechanicky kontrolu kvality, aby se ještě před impregnací odhalily a odstranily případné vady materiálu nebo výroby.

10. 100% závěrečná kontrola kvality
tramag transformatoren
100% závěrečná kontrola kvality

Závěrečná mechanická a elektrická kontrola kvality každého vyrobeného výrobku se provádí podle příslušných specifikací zkušebního plánu a na všechny kontrolované výrobky je vystaven individuální zkušební protokol.

11. Balení/expedice
tramag transformatoren
Balení/expedice

Před zabalením našich výrobků porovnávají na základě principu čtyř očí pracovníci logistiky například typový štítek s dodacím listem, aby byly i v závěrečném kroku splněny standardy kvality společnosti TRAMAG a našich zákazníků.

Chcete se dozvědět více o našich standardech kvality?

Standardy kvality společnosti TRAMAG

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


13. září 2023

Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole

4,5 tuny odborných znalostí TRAMAG pro pokročilou technologii pohonů Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole Neustále se zvyšující úroveň automatizace a digitalizace v technologii strojů a zařízení ve světových průmyslových […]

Dozvědět se více
21. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Když v roce 1988 zemřel tichý společník Gert Magnus, rozhodl se Joachim Ammon koupit jeho akcie. Od roku 1990 je jediným vlastníkem TRAMAG rodina Ammonových. Zároveň s pádem Berlínské zdi a otevřením východoevropských trhů začaly pro německý transformátorový průmysl těžké časy. Levní dodavatelé z východní Evropy a všeobecná ekonomická krize, která brzy následovala, způsobily, že mnoho společností v těchto letech zkrachovalo.

Dozvědět se více
14. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Sedmdesátá léta znamenají pro TRAMAG změny. Nový technický věk začíná v roce 1974 zavedením elektrického a elektronického ovládání. Tuto modernizaci prosazuje především Joachim Ammon, který do rodinné firmy nastupuje po dokončení studií podnikání. Se zvýšeným zaměřením na výrobu tlumivek otevírá pro TRAMAG novou oblast podnikání s technologií pohonů.

Dozvědět se více
6. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Po skončení války v roce 1945 získal Hans Magnus svou společnost zpět. Bývalé budovy TRAMAGu na Galgenhofu však byly zcela zničeny a tak si troufne na nový začátek ve Wiesentalstraße v norimberském Westbadu.

Dozvědět se více
30. května 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška: Epizoda 2

Během prvních deseti let od založení společnosti Hans Magnus vybudoval působivé produktové portfolio. TRAMAG nabízí 1933 speciálních transformátorů, speciálních elektrických strojů a přístrojů, ochranných měničů pro ruční lampy a trouby, jakožto i malých, zkušebních a řídících transformátorů.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist