Rovnice kvality TRAMAG: QA + QM = QMS pro spokojené zákazníky

V následujícím textu nejprve popíšeme a utřídíme nejdůležitější pojmy řízení kvality a poté představíme opatření k zajištění kvality ve výrobním procesu společnosti TRAMAG:

Zajištění kvality / Quality Assurance (QA) zahrnuje všechna organizační a technická opatření, jejichž cílem je splnit stanovené standartní, aplikační a zákaznické požadavky na kvalitu našich výrobků.

Management kvality / Quality Management (QM) je zase zodpovědný za organizování opatření k zajištění kvality (QA), která slouží ke zlepšení kvality práce, procesů a výrobků a k vytvoření důvěry v jejich dodržování. Zástupce pro řízení kvality (QMR) je přímo podřízen vedení společnosti ve své funkci poradce a koordinátora pro řízení kvality.

Výsledkem kombinace QA a QM je Systém řízení kvality / Quality Management System (QMS), který je přesně popsán a závazně definován v normě DIN EN ISO 9001:215-11 pro všechny společnosti s certifikátem ISO 9001, včetně společnosti TRAMAG. QMS je integrující součástí řízení společnosti s cílem, aby kvalita procesů, kvalita systému a kvalita produktu byly neustále kontrolovány a optimalizovány. QMS poskytuje organizaci základní metodiku, s níž společnost slaďuje svůj Proces trvalého zlepšování / Continuous Improvement Process (CIP) pro udržování kvality: Měření skutečného stavu; zavedení opatření ke zlepšení; kontrola/měření změny; dokumentace výsledku/zlepšení.

A nyní k opatřením k zajištění kvality (QA) v procesu tvorby přidané hodnoty naší výroby:

Pohled do výroby transformátorů a tlumivek předního specialisty

Zajištění kvality (QA) je ve společnosti TRAMAG nejvyšší prioritou. Nejen při samotné výrobě, ale již od příjmu materiálu až po balení a expedici finálních výrobků kontrolují naši zaměstnanci pečlivě každý proces a zajišťují tak požadovanou kvalitu TRAMAG.

Úspěšných jedenáct bodů

Během celého výrobního procesu se kontroluje přesnost, funkčnost a kvalita vinutých produktů.

1. Kontrola přijímaného materiálu
tramag transformatoren
Kontrola přijímaného materiálu

Při vstupní kontrole materiálu dodávaného našimi dodavateli zajišťujeme, aby do výrobního procesu vstupoval pouze materiál bez závad.

2. Skladování materiálu
tramag transformatoren
Skladování materiálu

Aby byl od samého počátku zachován dobrý přehled o materiálu, probíhá řádné a systémem podporované zaúčtování a naskladnění dodaných materiálů.

3. Vychystávání objednávek
tramag transformatoren
Vychystávání objednávek

Materiál se vychystává podle objednávky a předává se na pracoviště příslušného úseku výroby.

4. Výroba podle specifikací
tramag transformatoren
Výroba podle specifikací

Vinuté produkty se vyrábí podle přesně popsaných, aktuálních výrobních dokumentů a pracovních pokynů, které budou v krátké době k dispozici v digitální podobě na obrazovce na pracovišti.

5. Kontrola materiálu
tramag transformatoren
Kontrola materiálu

Před zahájením práce je materiál znovu zkontrolován pracovníkem výroby, např. se kontroluje průměr drátu a zda se jedná o správný měděný drát pro navíjení cívky.

6. Kontrola pracovníkem
tramag transformatoren
Kontrola pracovníkem

V průběhu celého výrobního procesu probíhá na základě technické dokumentace dodané k zakázce tzv. kontrola pracovníkem.

7. Průběžná kontrola
tramag transformatoren
Průběžná kontrola

Vedoucí výroby provádí průběžné namátkové kontroly na všech výrobních pracovištích, od prefabrikace, navíjení a montáže až po impregnaci. U složitých výrobků, které se vyrábějí poprvé, podporují výrobu také zaměstnanci vývojového a konstrukčního oddělení, kteří provádějí kontrolu kvality na pracovišti.

8. Dokumentace
tramag transformatoren
Dokumentace

Pro případ reklamace kvality jsou dohledatelná například čísla šarží zpracovaných izolačních fólií a lakovaných měděných drátů příslušné výrobní zakázky, protože jsou dokumentována dohledatelným způsobem.

9. Průběžná kontrola kvality
tramag transformatoren
Průběžná kontrola kvality

Pracovník výroby nebo naší zkušebny provádí podle konstrukční velikosti průběžně elektricky a mechanicky kontrolu kvality, aby se ještě před impregnací odhalily a odstranily případné vady materiálu nebo výroby.

10. 100% závěrečná kontrola kvality
tramag transformatoren
100% závěrečná kontrola kvality

Závěrečná mechanická a elektrická kontrola kvality každého vyrobeného výrobku se provádí podle příslušných specifikací zkušebního plánu a na všechny kontrolované výrobky je vystaven individuální zkušební protokol.

11. Balení/expedice
tramag transformatoren
Balení/expedice

Před zabalením našich výrobků porovnávají na základě principu čtyř očí pracovníci logistiky například typový štítek s dodacím listem, aby byly i v závěrečném kroku splněny standardy kvality společnosti TRAMAG a našich zákazníků.

Chcete se dozvědět více o našich standardech kvality?

Standardy kvality společnosti TRAMAG

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


15. března 2023

Speciální transformátory TRAMAG se správným výkonem pro výrobu měděných drátů

Speciální transformátory TRAMAG se správným výkonem pro výrobu měděných drátů Hlavní událost týdne Konstrukce strojů a zařízení je hlavní doménou pro použití našich transformátorů TRAMAG. Ty transformují napěťovou úroveň tovární […]

Zjistěte více
8. března 2023

Tlumivky TRAMAG s nízko-harmonickým filtrem (LHF) pro bezproblémový provoz ostrovních zdrojů energie

Technologicky složité pohony a automatizační systémy v takzvaných ostrovních sítích, oddělené od veřejných propojených rozvodných sítí provozovaných velkými energetickými společnostmi, mohou být rovněž nerušeně zásobovány elektrickou energií, která je obvykle vyráběna výkonově přizpůsobenými generátory.

Zjistěte více
28. února 2023

Transformátory TRAMAG s vícenásobným sekundárním systémem pro zdravotnické přístroje

V málokterém jiném odvětví jsou požadavky na kvalitu bezpečného napájení, elektrickou bezpečnost a spolehlivou funkčnost vyšší než ve zdravotnické technice.

Zjistěte více
Transformatoren für Medizintechnik
14. února 2023

Impedanční transformátor TRAMAG v ochranném pouzdře pro speciální stroje

Strojírenství je základem zpracovatelského průmyslu v Evropě. Celosvětový obrat se stroji činil v roce 2021 téměř 3 biliony eur. Přibližně 30 % z toho, tj. asi 900 miliard eur, bylo vytvořeno v Evropě. (Zdroj: Statista, VDMA).

Zjistěte více
Spezialtransformatoren für den Sondermaschinenbau
8. února 2023

Tlumivkový systém TRAMAG jako náhradní zátěž motoru ve zkušebnách pro automobilový průmysl

TRAMAG-Drosselsystem als Motor-Ersatzlast im e-Automotive-Prüffeld Nejdůležitější události týdne Do roku 2030 by mělo po německých silnicích jezdit nejméně 15 milionů plně elektrických automobilů (BEV = Battery Electric Vehicle). To je […]

Zjistěte více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist