Firemní politika

Náš kodex chování

Vedení a všichni zaměstnanci společnosti „TRAMAG“ se zavazují provádět svou činnost v souladu s popisem našeho systému řízení jakosti tak, aby kvalita všech produktů a služeb naší společnosti odpovídala interním i externím požadavkům. Politika jakosti a z ní odvozené cíle kvality jsou základní součástí naší podnikové strategie.

Politika jakosti společnosti TRAMAG

Chceme spokojené zákazníky. My jsme ti, kdo jim umožní jejich přání: A to-čím speciálnější, tím lepší

Poctivý obchodník

Přebíráme odpovědnost za firmu, životní prostředí a společnost tím, že respektujeme naše směrnice pro dodržování předpisů, kodex chování a integrované systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí.

Odborník na vinutí

Od roku 1923 vyvíjíme a vyrábíme transformátory a tlumivky pro širokou škálu použití. Naši kvalifikovaní a motivovaní odborníci jsou tu pro vás, když se požadavek zdá neřešitelný.

Snaha o dokonalost

Prostřednictvím všech našich zaměstnanců dodáváme přesně ty inovativní technologie, které naši zákazníci v danou chvíli potřebují. V kusové nebo v sériové výrobě. Vždy s optimalizovanými náklady a včas. A také vždy v nejvyšší kvalitě – s ohledem na „strategii nulových závad“.

Reagujeme rychle

Prostřednictvím krátkých komunikačních kanálů a cílevědomého jednání uvádíme do pohybu všechny páky, zaměstnance nebo stroje, abychom uspokojili zákazníka.

Snaha se dále rozvíjet

„Stát na místě“ znamená krok zpátky, a proto zapojujeme všechny zaměstnance naší společnosti do procesu neustálého zlepšování (CIP).

tramag icon
Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní