Odvětví a použití: Výroba vodíku jako „zeleného“ nosiče energie

Stejnosměrné vyhlazovací tlumivky TRAMAG používané pro stejnosměrné napájení elektrolyzéru na výrobu vodíku

Proces elektrolýzy k výrobě vodíku rozkladem vody na molekulární složky vodík (H2) a kyslík (O) vyžaduje použití velkého množství elektrického proudu. Zejména „zelený“ vodík vyráběný pomocí alternativních generátorů je považován za nadějný nosič energie při odklonu od fosilních paliv. Palivové články na vodíkový pohon mají místo ropy a plynu vyrábět elektřinu a teplo pro koncové uživatele, a to jak soukromé, tak komerční, pro mobilitu nebo pro průmyslové procesy.

Provoz procesu elektrolýzy v tzv. elektrolyzérech vyžaduje regulované napájení stejnosměrným proudem. K přeměně střídavého proudu odebíraného z napájecí sítě na stejnosměrný proud se používá usměrňovací systém. Usměrněné napětí však silně pulzuje, což je nežádoucí pro součástky používané v řídicí a pohonné technice.

TRAMAG: Umožnuje řešení

Použití stejnosměrné vyhlazovací tlumivky TRAMAG na výstupu usměrňovače zajišťuje vyhlazený průběh proudu, tj. snížení zbytkového zvlnění střídavého proudu. Tak se zabrání poškození následně instalovaných elektrických komponent a zajistí se stabilní a bezpečný proces elektrolýzy.

Vysoká účinnost a vysoká dostupnost elektrolyzérů pro výrobu vodíku ve velkém průmyslovém měřítku jsou předpokladem toho, aby se investice a provozní náklady vyplatily a umožnily tak ekonomický provoz, a to i při použití technologie vinutých produktů TRAMAG jako součásti optimálního elektrického vybavení.

Zákazníci po celém světě se již léta spoléhají na odborné znalosti firmy TRAMAG v oblasti řešení transformátorů, tlumivek a filtrů, a to jak při spolehlivém využití pro výrobu obnovitelná energie pomocí větrných elektráren a fotovoltaických systémů, tak při výrobě „zelených“ zdrojů energie jako je vodík. Je to významný příspěvek ke snížení emisí CO2 a zároveň posílení energetického průmyslu pro stabilní dodávky „zelené“ elektřiny.

Objevte další individuální aplikace

Hledáte vysoce kvalitní transformátory a tlumivky pro výrobu vodíku?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní