Odvětví a použití: Výroba vodíku jako „zeleného“ nosiče energie

Stejnosměrné vyhlazovací tlumivky TRAMAG používané pro stejnosměrné napájení elektrolyzéru na výrobu vodíku

Proces elektrolýzy k výrobě vodíku rozkladem vody na molekulární složky vodík (H2) a kyslík (O) vyžaduje použití velkého množství elektrického proudu. Zejména „zelený“ vodík vyráběný pomocí alternativních generátorů je považován za nadějný nosič energie při odklonu od fosilních paliv. Palivové články na vodíkový pohon mají místo ropy a plynu vyrábět elektřinu a teplo pro koncové uživatele, a to jak soukromé, tak komerční, pro mobilitu nebo pro průmyslové procesy.

Provoz procesu elektrolýzy v tzv. elektrolyzérech vyžaduje regulované napájení stejnosměrným proudem. K přeměně střídavého proudu odebíraného z napájecí sítě na stejnosměrný proud se používá usměrňovací systém. Usměrněné napětí však silně pulzuje, což je nežádoucí pro součástky používané v řídicí a pohonné technice.

TRAMAG: Umožnuje řešení

Použití stejnosměrné vyhlazovací tlumivky TRAMAG na výstupu usměrňovače zajišťuje vyhlazený průběh proudu, tj. snížení zbytkového zvlnění střídavého proudu. Tak se zabrání poškození následně instalovaných elektrických komponent a zajistí se stabilní a bezpečný proces elektrolýzy.

Vysoká účinnost a vysoká dostupnost elektrolyzérů pro výrobu vodíku ve velkém průmyslovém měřítku jsou předpokladem toho, aby se investice a provozní náklady vyplatily a umožnily tak ekonomický provoz, a to i při použití technologie vinutých produktů TRAMAG jako součásti optimálního elektrického vybavení.

Zákazníci po celém světě se již léta spoléhají na odborné znalosti firmy TRAMAG v oblasti řešení transformátorů, tlumivek a filtrů, a to jak při spolehlivém využití pro výrobu obnovitelná energie pomocí větrných elektráren a fotovoltaických systémů, tak při výrobě „zelených“ zdrojů energie jako je vodík. Je to významný příspěvek ke snížení emisí CO2 a zároveň posílení energetického průmyslu pro stabilní dodávky „zelené“ elektřiny.

Objevte další individuální aplikace

Hledáte vysoce kvalitní transformátory a tlumivky pro výrobu vodíku?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


13. září 2023

Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole

4,5 tuny odborných znalostí TRAMAG pro pokročilou technologii pohonů Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole Neustále se zvyšující úroveň automatizace a digitalizace v technologii strojů a zařízení ve světových průmyslových […]

Dozvědět se více
21. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Když v roce 1988 zemřel tichý společník Gert Magnus, rozhodl se Joachim Ammon koupit jeho akcie. Od roku 1990 je jediným vlastníkem TRAMAG rodina Ammonových. Zároveň s pádem Berlínské zdi a otevřením východoevropských trhů začaly pro německý transformátorový průmysl těžké časy. Levní dodavatelé z východní Evropy a všeobecná ekonomická krize, která brzy následovala, způsobily, že mnoho společností v těchto letech zkrachovalo.

Dozvědět se více
14. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Sedmdesátá léta znamenají pro TRAMAG změny. Nový technický věk začíná v roce 1974 zavedením elektrického a elektronického ovládání. Tuto modernizaci prosazuje především Joachim Ammon, který do rodinné firmy nastupuje po dokončení studií podnikání. Se zvýšeným zaměřením na výrobu tlumivek otevírá pro TRAMAG novou oblast podnikání s technologií pohonů.

Dozvědět se více
6. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Po skončení války v roce 1945 získal Hans Magnus svou společnost zpět. Bývalé budovy TRAMAGu na Galgenhofu však byly zcela zničeny a tak si troufne na nový začátek ve Wiesentalstraße v norimberském Westbadu.

Dozvědět se více
30. května 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška: Epizoda 2

Během prvních deseti let od založení společnosti Hans Magnus vybudoval působivé produktové portfolio. TRAMAG nabízí 1933 speciálních transformátorů, speciálních elektrických strojů a přístrojů, ochranných měničů pro ruční lampy a trouby, jakožto i malých, zkušebních a řídících transformátorů.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist