Zátěžové tlumivky namontované a připojené v rozvaděči TRAMAG …

… pro zkušební stolice invertorů v e-automobilovém průmyslu

Výkonovou elektroniku v elektromobilech tvoří měnič měniče napětí. Měnič na jedné straně řídí výkon motoru a tím krouticí moment a otáčky. Na druhé straně střídač s měničem napětí převádí stejnosměrné napětí akumulátoru na střídavé napětí potřebné pro elektromotor. Měnič je tak klíčovou součástí hnacího ústrojí elektromobilu. Kvalita a výkon měniče proto před funkcí dodání vozidla podléhají nejpřísnějším testovacím podmínkám, pro které jsou nutné speciální zkušební stolice.

V posledních letech se TRAMAG vypracoval na předního dodavatele indukčních náhradních zátěží pro použití v takových testovacích stolicích pro elektrickou mobilitu. Jsme specialisté na zátěžové tlumivky, které se v těchto zkušebních stolicích používají jako motorové náhradní zátěže. Novinkou je, že nyní můžeme přidat také zátěžové tlumiče, které jsou speciálně navrženy podle požadavků zákazníka, na přání již namontované v rozvaděči. Výhody pro naše zákazníky TRAMAG jsou zřejmé: Úspora času na instalaci a kabeláž zátěžových tlumivek ve skříních, čemuž také odpadá použití jeřábu na místě montáže u zákazníka.

Zákazníci na celém světě již léta důvěřují odborným znalostem společnosti TRAMAG v oblasti řešení pro použití transformátorů, tlumivek a filtrů pro široký průmysl elektrotechnických aplikací, včetně zátěžových tlumivek TRAMAG v rozvaděči pro bezpečný a spolehlivý provoz testovacích zařízení pro testování měničů v elektrickém automobilovém průmyslu.

Více o transformátorech TRAMAG

Hledáte vysoce kvalitní transformátory, tlumivky a filtry pro inovativní technologie pohonů?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní