Tlumivky TRAMAG s nízko-harmonickým filtrem (LHF) pro bezproblémový provoz ostrovních zdrojů energie

Hlavní událost týdne

Technologicky složité pohony a automatizační systémy v takzvaných ostrovních sítích, oddělené od veřejných propojených rozvodných sítí provozovaných velkými energetickými společnostmi, mohou být rovněž nerušeně zásobovány elektrickou energií, která je obvykle vyráběna výkonově přizpůsobenými generátory.

„Připraven na ostrov“ – německé rčení pro potřebu přestávky nebo dovolené – tak by se daly v této souvislosti popsat naše tlumivky TRAMAG LHF, které se používají například v ostrovních sítích provozovaných generátory pro námořní dopravu.

Individuální řešení od našich specialistů TRAMAG

Tlumivka LHF, připojená před měnič, který mimo jiné elektricky ovládá motory lodních kormidelních systémů, zajišťuje požadovanou kvalitu napájení tím, že snižuje nežádoucí zpětnou vazbu v síti. Chrání tak paralelně připojené spotřebiče i samotný generátor před rušivými a škodlivými harmonickými v autonomní síti. Tlumivky TRAMAG LHF, která byla speciálně navržena pro tento účel, zajišťuje, že hodnota takzvaného THDi (Total Harmonic Distortion of Current) zůstává pod 10 %, a udržuje tak superpozici sinusového základního kmitání na co nejnižší úrovni.

Zákazníci po celém světě se již léta spoléhají na kompetence společnosti TRAMAG v oblasti řešení transformátorů, tlumivek a filtrů pro nejrůznější elektrotechnické aplikace, včetně bezproblémového provozu ostrovních zdrojů napájení.

Patří sem i místní sítě, které jsou provozovány s rekuperační výrobou energie, např. z fotovoltaických systémů. I pro tyto aplikace využívají naši zaměstnanci v oblasti prodeje, vývoje a výroby své zkušenosti, znalosti a práci k zajištění stabilní kvality elektrické energie, a tím i bezpečného napájení pomocí transformátorů, tlumivek a filtrů TRAMAG.

Těšíme se na vaše požadavky.

Další informace o filtrech LHF

Hledáte vysoce kvalitní transformátory, tlumivky a filtry?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní