Odvětví a použití: Systémy zásobování energií pro průmysl

Použití transformátorů TRAMAG pro udržitelnou kvalitu napětí v továrních sítích

Výstavba nových průmyslových závodů, ale i modernizace stávajících, si často vyžádá investice v řádu stovek milionů eur, v současnosti mimo jiné na výstavbu nových high-tech továren na výrobu polovodičů. Aby byl provoz ekonomicky výhodný, musí výroba v těchto továrnách běžet nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prvním předpokladem je dostatečná a bezporuchová dodávka požadovaného množství energie při současně závazné konstantní kvalitě napětí.

Na rozhraní mezi síťovým napětím přiváděným z veřejné napájecí sítě a síťovým napětím distribuovaným do rozvodné sítě společnosti se často používá aktivní filtrační systém, který trvale udržuje kvalitu napětí.

Nedílnou součástí tohoto aktivního filtračního systému je transformátor speciálně navržený společností TRAMAG pro regulaci napětí, který napájí elektrickou síť společnosti a tím i připojené pohony instalovaných strojů a zařízení „čistým“, stabilním napětím s malou tolerancí. Tento aktivní filtrační systém s regulačním transformátorem TRAMAG je nutný i v opačném směru, pro zpětné dodávání přebytečné energie z elektrické sítě společnosti do veřejné rozvodné sítě.

TRAMAG: Umožnuje řešení

Aktivní filtrační systém s naším speciálním regulačním transformátorem TRAMAG zabraňuje poklesům a kolísání napětí, zajišťuje konstantní a normám odpovídající kvalitu napětí, chrání pohony a umožňuje tak nepřetržitý provoz v továrnách se špičkovou technologií po celém světě.

Zákazníci po celém světě se již léta spoléhají na odborné znalosti firmy TRAMAG v oblasti řešení transformátorů, tlumivek a filtrů, které se používají ke spolehlivému napájení továrních rozvodných sítí napětím nejvyšší kvality a tak zajišťují stabilní provoz strojů a výrobních zařízení v nich instalovaných.

Pokračovat v systémech dodávek energie

Hledáte vysoce kvalitní transformátory a tlumivky pro napájecí systémy?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní