Zaměření odvětví: Námořní využití

Bezpečné palubní napájení vhodné pro námořní plavbu s předmagnetizačními transformátory TRAMAG

V námořní dopravě je pro člověka i stroje nezbytné, aby byly palubní sítě i pohony pro bezpečnou plavbu na světových oceánech spolehlivě napájeny. Lodní generátory vyrábějí potřebnou energii, která je dodávána do palubní sítě prostřednictvím transformátorů vysokého napětí.

Aby se předešlo přetížení generátoru a transformátoru vysokého napětí během zapínacích procesů, je speciální předmagnetizační transformátor TRAMAG zapojen do série s transformátorem vysokého napětí na sekundární straně, aby jej nabíjel. Tento proces předmagnetizace zabraňuje nekontrolovanému nárůstu zapínacího proudového rázu, který by poškodil generátor a transformátor vysokého napětí a zablokoval tak napájení.

TRAMAG: Umožnuje řešení

Zákazníci po celém světě se již léta spoléhají na naše odborné znalosti v oblasti řešení transformátorů, tlumivek a filtrů pro jejich využití v námořní i lodní technice tak, aby byly na všech mořích a vodách spolehlivé pro napájení palubních a osvětlovacích sítí i řídicí a pohonné techniky.

Na vyžádání můžeme naše transformátory a tlumivky certifikovat mimo jiné námořními klasifikačními společnostmi, jako jsou DNV-GL nebo Bureau Veritas

Pokračovat na stavbu lodí

Hledáte vysoce kvalitní transformátory pro stavbu lodí?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní