Impedanční transformátor TRAMAG v ochranném pouzdře pro speciální stroje

Nejdůležitější události týdne

Strojírenství je základem zpracovatelského průmyslu v Evropě. Celosvětový obrat se stroji činil v roce 2021 téměř 3 biliony eur. Přibližně 30 % z toho, tj. asi 900 miliard eur, bylo vytvořeno v Evropě. (Zdroj: Statista, VDMA).

Strojírenství je nejen velmi významným zaměstnavatelem s mnoha vysoce kvalifikovanými pracovními místy, ale díky svým inovativním strojům a systémům umožňuje také efektivnější, hospodárnější a ekologičtější výrobní procesy, a tím v konečném důsledku i odpovídajícím způsobem žádané výrobky pro další využití v průmyslu i domácnostech.

Průmyslový segment výroby jednoúčelových strojů se vyznačuje technologicky složitými, produktivními, přesnými a z velké části automatizovanými stroji, které vyžadují značné investice. Aby byl umožněn spolehlivý nepřetržitý provoz těchto zařízení, rostou odpovídajícím způsobem požadavky na konstrukci impedančních transformátorů. Ty slouží k přizpůsobení místního síťového napětí požadovanému provoznímu napětí strojů.

Individuální řešení od našich specialistů TRAMAG

V dnes představeném projektu napájí elektrické komponenty ve speciálním stroji zákazníka třífázový transformátor speciálně přizpůsobený různým napěťovým úrovním podle normy EN61558-2-1 o výkonu 160 kVA. Jedním z charakteristických rysů tohoto transformátoru TRAMAG je, že byl navržen se dvěma galvanicky oddělenými sekundárními vinutími pro různé úrovně napětí a výkony na výstupní straně. Díky tomu může zákazník kromě provozu stroje provozovat jedním transformátorem i další elektrický spotřebič s různými napěťovými úrovněmi.

Stroj připojený k našemu transformátoru je navíc elektricky bezpečně napájen integrovanými výstupními jističi a izolačním systémem vyhovujícím normě UL. Speciální ochranný kryt – s integrovanými vnějšími zvedacími body a přídavnými přepravními bezpečnostními oky na boku – zajišťuje bezpečnou logistickou přepravu a dosahuje zvýšené ochrany proti cizím tělesům a kontaktu na místě instalace.

Zákazníci po celém světě již léta důvěřují naší kompetenci v oblasti řešení TRAMAG pro transformátory, tlumivky a filtry. Naši zaměstnanci ve vývoji a výrobě jsou právem hrdí na to, že mohou svou prací pro výrobky TRAMAG v aplikacích strojírenství a výroby významně přispívat k úspěchu našich zákazníků na jejich trzích.

Další informace o transformátorech TRAMAG

*Zdroj: Statista, VDMA.

Speciální transformátory pro speciální konstrukci strojů
Speciální strojírenství transformátorů

Hledáte vysoce kvalitní transformátory, tlumivky a filtry?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


13. září 2023

Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole

4,5 tuny odborných znalostí TRAMAG pro pokročilou technologii pohonů Přizpůsobený transformátor pro napájení testovacího pole Neustále se zvyšující úroveň automatizace a digitalizace v technologii strojů a zařízení ve světových průmyslových […]

Dozvědět se více
21. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Když v roce 1988 zemřel tichý společník Gert Magnus, rozhodl se Joachim Ammon koupit jeho akcie. Od roku 1990 je jediným vlastníkem TRAMAG rodina Ammonových. Zároveň s pádem Berlínské zdi a otevřením východoevropských trhů začaly pro německý transformátorový průmysl těžké časy. Levní dodavatelé z východní Evropy a všeobecná ekonomická krize, která brzy následovala, způsobily, že mnoho společností v těchto letech zkrachovalo.

Dozvědět se více
14. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Sedmdesátá léta znamenají pro TRAMAG změny. Nový technický věk začíná v roce 1974 zavedením elektrického a elektronického ovládání. Tuto modernizaci prosazuje především Joachim Ammon, který do rodinné firmy nastupuje po dokončení studií podnikání. Se zvýšeným zaměřením na výrobu tlumivek otevírá pro TRAMAG novou oblast podnikání s technologií pohonů.

Dozvědět se více
6. června 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška

Po skončení války v roce 1945 získal Hans Magnus svou společnost zpět. Bývalé budovy TRAMAGu na Galgenhofu však byly zcela zničeny a tak si troufne na nový začátek ve Wiesentalstraße v norimberském Westbadu.

Dozvědět se více
30. května 2023

100 vysokonapěťových TRAMAG let – Od roku 1923 do dneška: Epizoda 2

Během prvních deseti let od založení společnosti Hans Magnus vybudoval působivé produktové portfolio. TRAMAG nabízí 1933 speciálních transformátorů, speciálních elektrických strojů a přístrojů, ochranných měničů pro ruční lampy a trouby, jakožto i malých, zkušebních a řídících transformátorů.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist