Impedanční transformátor TRAMAG v ochranném pouzdře pro speciální stroje

Nejdůležitější události týdne

Strojírenství je základem zpracovatelského průmyslu v Evropě. Celosvětový obrat se stroji činil v roce 2021 téměř 3 biliony eur. Přibližně 30 % z toho, tj. asi 900 miliard eur, bylo vytvořeno v Evropě. (Zdroj: Statista, VDMA).

Strojírenství je nejen velmi významným zaměstnavatelem s mnoha vysoce kvalifikovanými pracovními místy, ale díky svým inovativním strojům a systémům umožňuje také efektivnější, hospodárnější a ekologičtější výrobní procesy, a tím v konečném důsledku i odpovídajícím způsobem žádané výrobky pro další využití v průmyslu i domácnostech.

Průmyslový segment výroby jednoúčelových strojů se vyznačuje technologicky složitými, produktivními, přesnými a z velké části automatizovanými stroji, které vyžadují značné investice. Aby byl umožněn spolehlivý nepřetržitý provoz těchto zařízení, rostou odpovídajícím způsobem požadavky na konstrukci impedančních transformátorů. Ty slouží k přizpůsobení místního síťového napětí požadovanému provoznímu napětí strojů.

Individuální řešení od našich specialistů TRAMAG

V dnes představeném projektu napájí elektrické komponenty ve speciálním stroji zákazníka třífázový transformátor speciálně přizpůsobený různým napěťovým úrovním podle normy EN61558-2-1 o výkonu 160 kVA. Jedním z charakteristických rysů tohoto transformátoru TRAMAG je, že byl navržen se dvěma galvanicky oddělenými sekundárními vinutími pro různé úrovně napětí a výkony na výstupní straně. Díky tomu může zákazník kromě provozu stroje provozovat jedním transformátorem i další elektrický spotřebič s různými napěťovými úrovněmi.

Stroj připojený k našemu transformátoru je navíc elektricky bezpečně napájen integrovanými výstupními jističi a izolačním systémem vyhovujícím normě UL. Speciální ochranný kryt – s integrovanými vnějšími zvedacími body a přídavnými přepravními bezpečnostními oky na boku – zajišťuje bezpečnou logistickou přepravu a dosahuje zvýšené ochrany proti cizím tělesům a kontaktu na místě instalace.

Zákazníci po celém světě již léta důvěřují naší kompetenci v oblasti řešení TRAMAG pro transformátory, tlumivky a filtry. Naši zaměstnanci ve vývoji a výrobě jsou právem hrdí na to, že mohou svou prací pro výrobky TRAMAG v aplikacích strojírenství a výroby významně přispívat k úspěchu našich zákazníků na jejich trzích.

Další informace o transformátorech TRAMAG

*Zdroj: Statista, VDMA.

Speciální transformátory pro speciální konstrukci strojů
Speciální strojírenství transformátorů

Hledáte vysoce kvalitní transformátory, tlumivky a filtry?

Kontaktujte nás už nyní!

TRAMAG News

Vždy na špičce technologie transformátorů


20. prosince 2023

Vánoční a novoroční pozdravy

Tým TRAMAG by rád poděkoval svým zákazníkům, obchodním partnerům a přátelům za důvěru, kterou do nás vložili, a za jejich partnerskou spolupráci v uplynulém roce. Rok 2023, další rok plný obchodních výzev, ale také rok utrpení a neštěstí pro mnoho lidí v regionech blízkých i vzdálených po celém světě.

Dozvědět se více
18. prosince 2023

Kvalita je, když váš vedoucí kvality jde společně s vámi

Víme, kde musí být kvalita nakonec prokázána a prokázána – v produktu nebo v aplikaci zákazníka. Ale kde začíná kvalita? Jednak v technickém rozvoji a jednak v organizaci pracovišť ve výrobě. Zaměstnanci, kteří udržují na svých pracovních místech pořádek, udržují si přehled, mají neustále přístup ke správným nástrojům a mohou na produktu pracovat efektivně a se zajištěním kvality.

Dozvědět se více
13. prosince 2023

Informační návštěva TRAMAG ze strany VDI Okresního sdružení Bavorska Severovýchod

V den svatého Mikuláše odpoledne se v závodě TRAMAG ve Fürthu konala informační akce pro členy Svazu německých inženýrů (VDI) ze svazu bavorských severovýchodních oblastí. Vzhledem k regionální blízkosti a také 100.výročí TRAMAG jako příležitosti jsme od norimberské místní skupiny VDI obdrželi žádost o návštěvu našeho závodu, kterou jsme velmi rádi splnili.

Dozvědět se více
30. listopadu 2023

Specializované řešení transformátoru a skříně od TRAMAG pro odloučené UPS systémy

Výpadek proudu na volném moři může mít fatální následky. K takové nežádoucí události dochází, když selže generátor energie na pobřežní plošině. Aby se zabránilo úplnému výpadku proudu, je v případě takové poruchy okamžitě zapnut nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), který udržuje elektrický provoz všech spotřebitelů na této odloučené platformě. Transformátory jsou elektricky integrovány do tohoto systému UPS, aby zajistily potřebné napájení pro dopravníkový systém a technologii budovy.

Dozvědět se více
22. listopadu 2023

Rozhovor TRAMAG pro časopis EASY ENGINEERING

V nedávném rozhovoru pro časopis Easy Engineering Jan Reinecke, člen představenstva společnosti TRAMAG, představuje obchodní aktivity a inovativní produkty společnosti TRAMAG a poskytuje aktuální a zajímavé informace o relevantních trendech na trhu.

Dozvědět se více

Stay tuned!
English content coming soon!

close
Transformatoren Spezialist Transformatoren Spezialist

TRAMAG News

Novinky z oblasti transformátorové, tlumivkové a filtrační techniky

Informujte nyní